Sverige har längst vårdköer i Europa! Sverige har flest läkare per 1000 invånare i Europa. Sverige har flest sjuksköterskor per 1000 invånare i Europa. Ändå har vi personalbrist och långa vårdköer. Något har gått snett med sjukvården. Vi måste göra något åt den administrativa börda som vilar tungt på läkarnas axlar, vi måste se till att satsa på minskade vårdköer och bättre tillgänglighet. Vi måste satsa på personalen i sjukvården, se till att de mår bättre och minska deras stress. Samtidigt måste vi understödja den regionala utvecklingen med bättre infrastruktur, enklare samhällsbyggande och en bättre näringslivspolitik. Samverkan gör skillnad!

Se mina Youtube, klicka här!